Privacyverklaring

 

Privacyverklaring                                                                                     

 

Topfournituren.nl  Privacy beleid

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Topfournituren hecht veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Topfournituren.nl en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Topfournituren.nl op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Topfournituren.nl adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Topfournituren.nl

Topfournituren.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Topfournituren.nl.

Topfournituren.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32146134. Topfournituren.nl is gevestigd en kantoorhoudend in Lelystad aan de Meentweg 1 8224BP, en bereikbaar via het e-mailadres info@topfournituren.nl.

  • Topfournituren.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Topfournituren.nl.
  • Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
  • Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
  • Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
  • Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
  • Topfournituren zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze in geen enkel geval aan derden ter beschikking stellen.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

PRIVACY BELEID

PRIVACY STATEMENT Topfournituren.nl

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Topfournituren.nl en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Topfournituren.nl op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Topfournituren.nl adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Topfournituren.nl

Topfournituren.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Topfournituren.nl.

Topfournituren.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32146134 t.n.v. La Couturière. Topfournituren.nl is gevestigd en kantoorhoudend aan de Meentweg 1 8224BP te Lelystad, en bereikbaar via het e-mailadres info@topfournituren.nl.

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Topfournituren.nl kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 

Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Topfournituren.nl op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Topfournituren.nl optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Topfournituren.nl plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Topfournituren.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Topfournituren.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Topfournituren.nl verstrekt. Topfournituren.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

 

•             Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.

 

•             Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

 

•             Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 

Topfournituren.nl gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van online verkoop en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden :

 

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Voor het delen van nieuws en updates omtrent onze producten.

Ter promotie van onze producten via online advertenties.

Topfournituren.nl kan nieuwsbrieven versturen  per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

 

Topfournituren.nl kan je persoonsgegevens delen met aan Topfournituren.nl gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

 

Topfournituren.nl kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Topfournituren.nl rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 

Topfournituren.nl heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

 

Welke cookies plaatsen wij?

 

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 

•             het IP-adres van de bezoeker;

 

•             de datum en tijd van het bezoek;

 

•             de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

 

•             de op onze website bezochte pagina‘s;

 

•             informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Topfournituren.nl zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Topfournituren.nl samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Topfournituren.nl website:

 

Functionele cookies

 

Topfournituren.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

 

Analytische cookies

 

Topfournituren.nl maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

 

Topfournituren.nl heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Topfournituren.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Topfournituren.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Tracking- of advertentiecookies

 

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

 

Cookies uitzetten

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Social media

 

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 

Topfournituren.nl bewaart uw gegevens gedurende de overeenkomsten en voor onbeperkte tijd.

 

Welke rechten heb jij?

 

U dient er zelf voor te zorgen dat Topfournituren.nl over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@topfournituren.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Topfournituren.nl, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Topfournituren.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Topfournituren.nl of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

 

Topfournituren.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Topfournituren.nl via info@topfournituren.nl.

 

Wijzigingen

 

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

 

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Topfournituren.nl omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@topfournituren.nl.

 

Verwijderen

 

Wilt u uw gegevens bij ons laten verwijderen of eventueel wijzigen, stuur ons dan een e-mail op info@topfournituren.nl. Binnen 7 werkdagen krijgt u hierover bericht van ons terug.

 

Topfournituren.nl

Meentweg 1 Kantoor 1

8224BP

Lelystad

Tel: 0611788244

Email: info@topfournituren.nl

BaleinenbandKlittenbandRib-boorden
BretelsKnopenRitsen YKK
BreimolensLinialenScharen tangen rolmessen
Elastiek diverseLoep diverse uitvoeringenSchoudervulling & snorretjes
ErgonomischMeetlintTussenvoering paardenhaar
GarenPerskussensVlieseline

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2009 - 2024 Topfournituren.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel